تبلیغات
غریبه - خیانت

غریبه


به جرم اینکه عاشق شدم همیشه دلشکسته و تنهام

چه تصادفی تو رو میبینم

اتفاقا همین روزا یکم غمگینم

پیرشدی مثل من یا چشمای من پیره؟

راستی میدونی خونه ازت دلگیره؟

توکه عمری درس معرفت بم میدادی

تو روزای جدایی یاد من افتادی

باغچه ی پر از گل حیاط مونو یادته؟

جمله همیشه عاشقم بمونو یادته؟

یادته؟

یادم این آخرا چشمای تو تر میشد

غنچه های باغچه روز به روز کمتر میشد

شب به شب کار تو گریه بودو شب بیداری

من حس میکردم یه حرفی توی چشمات داری

من میدونم گلای باغچمون چی میشد

میدونم چشمای تو قسمت کی میشد

گفتنش سخته ولی به من خیانت کردی

با گلای باغچمون به دستاش عادت کردی

من میدونم

بسه مرد کبوندن مشت به دیوار کسی نمیشنوه صداتو انگار

سیم گیتار زیر دستای من ملودی اشکاورفتن من

این دل اصلا ارزش نداشت

کسه دیگه ی رو اوردی به جاش

ای کاش من مرده بودم یا که از اول آخرو خونده بودم

نمیخوام کسی کنه دخالتی

نمیزارم بری به راحتی چه راحتی وقتی با اون هستیو  وقتی خواب بودم آروم رفتیو

دیگه کابوسام همه تعبیر شد واااااای

آغوش تو تقسیم شده با کسه دیگه نیستی برای من

نکنه وقتی با اونی میوفتی به یاد من؟

خوش باشو خوش بگذرون عشق من بشکنه این قلبمو باز دل بکن

الان دیگه داره بارون میاد آره

 گلای باغچمون بارون میخواد آره

کم کم صبح میشه شب گم میشه

توهم کنار اون آروم بخواب

توهم کنار اون آروم بخواب

میدونم گلای باغچمون چی میشد

میدونم چشمای تو قسمت کی میشد

گفتنش سخته ولی آره خیانت کردی

با گلای باغچمون

من میدونم گلای باغچمون چی میشد

میدونم چشمای تو قسمت کی میشد

گفتنش سخته ولی به من خیانت کردی

با گلای باغچمون به دستاش عادت کردی

من میدونم

کنج اتاقمو دستم لیوان نگام به روبه رو عکست رو دیوار

فکردروغاتو تا 5صبح بیدار بودن

هر جا میرم فقط حرف تو میاد

با چه روی بگم بدم میاد ازت؟

که با منو بایکی دیگه حرف زد

که راحت روی خاطراتو خط زد؟

دیگه داغونم این حرفا مغزم

یاد روزای خوبه که دیوونم کرد

شایددیوونم که دارم براتو میخونم نه؟

همه میدونن که من همیشه با تو خوبم

همه میدیدن که من همه جا با تو بودم

ولی فکر نمیکردم بخوای سردشی زود

الان بستم چشامو رو هر چی بود

قهرات با من بود با اون آشتی

پس تف تو خاطراتی که داشتیم...