تبلیغات
غریبه - سخته برام

غریبه


به جرم اینکه عاشق شدم همیشه دلشکسته و تنهام

تو که می گفتی عاشقی میگفتی بی من می میری

حالا دیگه منو نمیخوای همه چیتو پس می گیری

چرا نگام نمی کنی چرا انقدر سرد شدی

این لحظه ها که میخوامت واسه یکی همدرد شدی

دلم خیلی می سوزه که چرا هنوز تو رور میخوام

سخته برام

میدونم دیگه همیشه تنهام

 تو که می دونستی غیر تو هیچی نمی خوام

از این دنیا چی بگم دیگه از بی کسی هام

نمیدونم چی پیش اومد کی بود تو رو ازم گرفت

نمی دونی با این کارت خیلی دلم گرفت

هنوز باور نمیکنم انگار دارم خواب می بینم

نمیدونی رفتن تو مثل یه عذاب می بینم...