تبلیغات
غریبه - برای آن عاشق بیدلی می نویسم که ...........

غریبه


به جرم اینکه عاشق شدم همیشه دلشکسته و تنهام

برای آن عاشق بیدلی می نویسم که حرمت اشکهایم را ندانست

چه روزها و شبهایی را که با یادش سپری کردم

مونس و یاور تنهایی هایش شدم
 
برای آن می نویسم که روزی دلش مهربان بود
 
می نوسیم تا بداند دل شكستن هنر نیست
 
نه دیگر نگاهم را برایش هدیه می كنم
 
و نه دیگر دم از فاصله ها می زنم
 
و نه با شعرهایم دلتنگی ها را فریاد می زنم

می نویسم  شاید نامهربانی هایش را باورکند

برای آن می نویسم که معنای انتظار را ندانست

تصاویر زیباسازی _ سایت پارس اسکین _ بخش تصاویر زیباسازی _ سری اول