تبلیغات
غریبه - وقتی...........

غریبه


به جرم اینکه عاشق شدم همیشه دلشکسته و تنهام

وقتی کسی در کنارت هست،خوب نگاهش کن
 به تمام جزئیاتش...
 به لبخند بین حرف هایش..
 به سبک ادای کلماتش،
 به شیوه ی راه رفتنش،نشستنش..
 به چشم هاش خیره شو..
 دستهایش را به حافظه ات بسپار...
 گاهی آدم ها انقد سریع میروند،
که حسرت یک نگاه سرسری را هم به دلت میگذارند..
 
:(

وقتی کسی در کنارت هست،خوب نگاهش کن
به تمام جزئیاتش...
به لبخند بین حرف هایش..
به سبک ادای کلماتش،
به شیوه ی راه رفتنش،نشستنش..
به چشم هاش خیره شو..
دستهایش را به حافظه ات بسپار...
گاهی آدم ها انقد سریع میروند،
که حسرت یک نگاه سرسری را هم به دلت میگذارند..