تبلیغات
غریبه - دردودل

غریبه


به جرم اینکه عاشق شدم همیشه دلشکسته و تنهام

می دونی تنهایی یعنی چی!

یعنی اینكه هر روز اس بفرستی و هیچ وقت جوابی برات نیاد،یعنی اینكه تنها یار و همدمت سایه ات باشه،یعنی اینكه تو هفت اسمون هیچكی رو نداشته باشی،یعنی اینكه بدونی تا ابد تنهای تنها میمونی.

می دونی بی كسی یعنی چی!

یعنی اینكه وقتی دلت میگیره كسی نباشه كه دردت رو بهش بگی و زار زار گریه می كنی، یعنی اینكه تنها كست خدا باشه.

می دونی درد چیه!

درد اینه كه همه مردم تنهایی وبی كسی تو رو ببینن و هیچ كدومشون هیچ كاری برات نكنن،درد اینه كه هیچكی دردت رو درك نكنه،درد اینه كه هیچ كسی نباشه درد دلت رو بهش بگی،درد اینه كه تنها كسی رو كه دوسش داری تو رو نخواهد!

همه ی اینا حرف های دلم بود كه باید میگفتم. !&!