تبلیغات
غریبه - یه وقتایی که.........

غریبه


به جرم اینکه عاشق شدم همیشه دلشکسته و تنهام

یه وقتایی که دلت گرفته ؛

بغض داری ،

آروم نیستی !

دلت براش تنگ شده ....

حوصله ی هیچكسو  نداری !

به یاد لحظه ای بیفت که :

اون همه ی بی قـراری های تو رو دید؛

اما ....

چشمـاشو بست و رفت ... !!!