تبلیغات
غریبه - دلم

غریبه


به جرم اینکه عاشق شدم همیشه دلشکسته و تنهام

شما که غریبه نیستید!!!دلــــــم زندگی میخواهد.

شادی ..خنده از ته دل

شما که غریبه نیستید دلم عشق میخواهد...

دلهره ولرزش دل .. یک کمی مهربانی...

معرفت ..وفا وصمیمیت ..دوستی...حتی یک جو ...

میدانم نیست...

به من نخندید من همیشه عادت دارم دنبال چیزهای نایاب بگردم!!!

دیــوونگــی یعــنی :

عکسشــو تو گوشــیت هی نیگــاه کنی ، واســه بار هــزارم . . .

انگــار تاحــالا نــدیدیش . . !

بوســش کنی محــکم مث دیــوونه ها !!

بگی خــو آخــه دلم همــش یه ذره میشــه بــرات . . .

بغــض کنــی و زرتــــی اشکــات بــریزه . .

شمــارشــو با ذوق بگــیری شــاید اینبار جــوابتو داد. . .

شــاید با مــهربونی بگــه جــــــونم . .

شــاید. . شــاید. . شــاید. . .ای تــــو روحــــت با هــمین شاید گفتــنات... .

بــازم هــمین صــدای مســخــره تو گوشــت بپــیچه :

مشــــترک مورد نــظر پاسخــگو نمیــباشــد. . لطــفأ مجــددا بگــیرید .. .