تبلیغات
غریبه - شاید

غریبه


به جرم اینکه عاشق شدم همیشه دلشکسته و تنهام

man%20%5BAloneBoy.com%5D%20miram تو منو تتها گذاشتی

شاید اون کسی که داره میره من باشم

ولی این تو هستی که منو تتها گذاشتی