تبلیغات
غریبه - خداجون

غریبه


به جرم اینکه عاشق شدم همیشه دلشکسته و تنهام

دلم برای یک نفر تنگ است…
نه میدانم نامش چیست…
و نه میدانم چه می کند…
حتی خبری از رنگ چشم هایش هم ندارم…
رنگ موهایش را نمی دانم…
لبخندش را هم…
فقط میدانم که باید باشد و نیست…