تبلیغات
غریبه - خاطراته عشق

غریبه


به جرم اینکه عاشق شدم همیشه دلشکسته و تنهام

خاطراته عشق انقدر زیباست که اگر یک روز معشوقت را نبینی از ترس اینکه خودت را فراموش کنی دچار هراس میشوی حاله من این روزها اینگونه است کسی ندید چگونه در خودم بی صدا شکستم کسی ندید چگونه کاخی که از غرور و ارزو برای خودم ساخته بودم روی شانه های بی کسم فرو ریخت و من ازاینکه مبادا تو ناراحت شوی فریادی نزدم.

ندیدی چگونه در خود بی صدا فرو ریختم و شکستم و از دست رفتم نبودی و ببینی چگونه با نبودنت جنگیدم؟؟؟فقط بیا جوابه دله ساده ام را بده که من کجای زندگیت بودم که حال گوشه ای از بدبختیهای دنیایت هم نیستم ؟؟؟؟؟؟