تبلیغات
غریبه - حس قشنگیه ...........

غریبه


به جرم اینکه عاشق شدم همیشه دلشکسته و تنهام

حس قشنگیه


یکی نگرانت باشه،

یکی بترسه از اینکه یه روز از دستت بده.


سعی کنه ناراحتت نکنه،


حس قشنگیه ... وقتی ازش جدا میشی:اس ام اس بده


عزیز دلم رسید؟


قشنگه: یهو بغلت کنه،


یهو . . . تو ی جمع .. در گوشت بگه دوست دارم،


بگه که حواسم بهت هست.

حس قشنگیه ازت حمایت کنه،وقتی حق با تو نیست ...

 

♥ دوست داشتن همیشه زیباست ♥


آره ...


yhrccjkzmj1khv1eae6u.jpg