تبلیغات
غریبه - چه لذتی بالاتر از این که:

غریبه


به جرم اینکه عاشق شدم همیشه دلشکسته و تنهام

چه لذتی بالاتر از این


که:


"اسم ت"


قسم راست


یک نفر باشد