تبلیغات
غریبه - اگر عشق این است پس ...........

غریبه


به جرم اینکه عاشق شدم همیشه دلشکسته و تنهام

اگر عشق این است ::: لعنت به عشق
اگر عشق این است كه دل آنكه دوستش داری را بشكنی و روزی رهایش كنی پس لعنت به عشق !
اگر عشق این است كه دل بی گناهی را به بازی بگیری و بعد نیز با چشمهای گریان و قلبی شكسته آن را در زندان غم بگذاری و بروی پس نفرین بر تو و آن قلب بی احساست!
عشق آن نیست كه در آن لحظه اول با كلمه دوستت دارم آغاز شود ، با احساسات و عواطف دروغین عاشقانه ادامه یابد و بعد نیز با یك دنیا بی محبتی و بی مهری به پایان برسد!
عشق آن نیست كه تنها برای برطرف كردن نیازهای خود دل بی گناه كسی دیگر را به بازی بگیریم!
در این زمانه عشق ( هوس ) است ، سرگرمی و بازیچه است ....
با یك كلمه آن هم ( عشق ) می توان قطره های اشك را در چشمان كسی كه در زندگی اش تا به حال یك قطره اشك نیز نریخته را دید!
با كلمه دروغین عشق می توان غرور كسی را شكست كه تا به حال به التماس خدای خودش نیز نیفتاده است !
اگر عشق دلشكستن است ، سوختن و ویرانه كردن است پس لعنت بر تو كه می سوزانی و ویران میكنی!
یك رابطه احساسی ، یك وابستگی ، چند كلام دروغین ، و در نهایت ( به وجود آمدن عشق از دیدگاه ما انسان های این زمانه )....
به ظاهر می توان با كلمه ای به نام عشق آن كسی كه میخواهیم با آن بازی كنیم را به طرف خود بكشانیم و آن را وایسته خودمان كنیم و بعد از ... از او نیز رهایش كنیم !
واقعا این رسم عاشقی است؟ این رسم دوست داشتن است؟
اگر عشق این است كه در این زمانه می بینیم پس لعنت به عشق و این سرنوشت!

اگر تنهایی ، تنهایی بهتر از عاشقیست ، تنها بمان !
اگر عاشقی ،در صورتی كه عشق تو واقعیست ، عشقت را رها نكن ، او را برای زندگی دوست داشته باش نه برای نیاز خویش!